"> Nadwiślanski Klaster Energii Odnawialnych
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przyłączeniem się do Nadwiślańskiego Klastra Energii Odnawialnej, uprzejmie proszę o kontakt

Ostatnia wiadomość:
Aktualności
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przyłączeniem się do Nadwiślańskiego Klastra Energii Odnawialnych, uprzejmie proszę o kontakt

Wspierając wszelkie działania proekologiczne lokalnych przedsiębiorców z przyjemnością informujemy, że na terenie powiatu kwidzyńskiego realizowane są dwie operacje, związane z budową instalacji fotowoltaicznych na potrzeby działalności firmy.

Pierwsza inwestycja wiąże się z operacją pt. „Słoneczne dachy Baldramu – zależność pomiędzy podwyższaniem świadomości społeczeństwa a obniżaniem rachunków za prąd, wynikająca z montażu instalacji fotowoltaicznej” zrealizowana przez firmę PHU EKOTEC Marcin Pankowski Leszek Wolanowski s.c. z siedzibą w Baldramie. Firma zainwestowała w budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW, która ma za zadanie zasilać siedzibę firmy. Należy dodać, iż firma EKOTEC jest firmą z branży OZE oraz partnerem naszego klastra. Budynek firmy zasilany jest również pompą ciepła i kolektorami słonecznymi.

Druga operacja pn. „OMEGA – energia w zgodzie z naturą – poprawa jakości prowadzenia działalności dzięki instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej energią słoneczną” została zrealizowana przez firmę OMEGA Spedycja i transport Sp. z o.o. z siedzibą w Rozpędzinach. Inwestycja dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 8 kW, zasilającej siedzibę firmy.
Warto dodać, iż obie instalacje pracują w trybie on-grid, tzn. są połączone z siecią publiczną. Nadwyżki produkowanej energii są sprzedawane do odbiorcy energii.

Realizacja obu operacji była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane były przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.
Obie inwestycje są dobrym przykładem na wzrost zainteresowania wykorzystywania energii odnawialnych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz chęci oduzależnienia się od dostawców energii.

Data publikacji: 23-09-2014