O energetyce wodnej w Dormowie, Gmina Międzychód

W ramach Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej skoncentrowaliśmy się na edukacji, promocji i informacji w zakresie wytwarzanie energii elektrycznej z generatorów OZE, zasilanych energią słońca, wiatru i biomasy. Kolejne wyzwanie to wykorzystanie wody rzeki Obry i Warty wraz z dopływami, które tworzą fundament Regionu.

Dzięki uprzejmości naszego Rybaka, Pana Stanisława Wittchena, 19 maja br. zorganizowaliśmy wizytę studyjną dotyczącą demonstracji gotowej do instalacji turbiny wodnej o mocy 11 KW, warunków lokalizacyjnych dla jej instalacji, omówienia możliwości produkcyjnych i magazynowych w układzie rocznym, pozytywnego oddziaływania generatorów wodnych w ekosystemach małych cieków wodnych, w tym retencji powierzchniowej i oczyszczania wody.

To pierwsze tego typu spotkanie na terenie powiatu Międzychodzkiego, będącego również przygotowywanym przez nas obszarem dla wdrożenia Nadwarciańskiego Klastra Energii Odnawialnej.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i dzielili się wiedzą, szczególnie PGW Wody Polskie, ENEA S.A. Gminie Międzychód i Gminie Zbąszyń, AWEK SP. z o.o. no i naszym Rybakom.

Zarząd SLGR Obra – Warta.