22 czerwca 2021 roku, oddano do użytku pierwszą farmę fotowoltaiczną na terenie Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej

22 czerwca 2021 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym oddano do użytku pierwszą farmę fotowoltaiczną na terenie Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej. Nowopowstała instalacja posiada moc proedukacyjną na poziomie 2 Mega Watów (to w uproszczeniu prąd dla ok 1000 osób / rocznie) została wykonana w innowacyjnej technologii  Bifacial, odzyskującej energię odbitą z powierzchni pod panelami, co pozwala na zwiększenie produkcji prądu nawet o 30 % oraz system magazynowania energii.

Garść informacji:

  1. Elektrownia fotowoltaiczna powstała w ramach projektu  „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW na działce 279/3 położonej w  obrębie Jasieniec (gmina Trzciel)” o wartości 7 milionów złotych, na które firma  AWEK SP. z O.O otrzymała wsparcie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, w wysokości 3,5 mln zł.
  2. Nadobrzański Klaster Energii Odnawialnej z siedzibą w Pszczewie funkcjonuje w oparciu o porozumienie pomiędzy Koordynatorem firmą SUNLEMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz samorządami gmin Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel, I wielkopolski Zbąszyń, na podstawie porozumienia z dnia 20 / 08 /2018 r. SLGR Obra – Warta formalnie przystąpiła do klastra wspólnie z firmą AWEK w roku 2019.
  3. Wyróżnik naszego Klastra to całkowicie niefinansowy jego charakter, otwarty na kolejne pomysły i nowych jego uczestników, z pełną dbałością o tożsamość historyczną i kulturową – oddolne partnerstwo na rzecz produkcji energii ze źródeł odnawialnych.  Warto podkreślić że  logotyp Klastra to wzorcowany na logo Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej (oczywiście za zgodą Pana Dyrektora) Piastowski Zamek w Międzyrzeczu w barwach opaski Powstańców Wielkopolskich.
  4. W ujęciu ogólnym zadania klastrów to zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa stanu lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Zanim skończymy budowę farm fotowoltaicznych o mocy łącznej ok 100 Mega Watów, będziemy próbowali wypracować rozwiązania by tańszą i czystszą energię dostarczyć do mieszkańców, samorządów, i przedsiębiorców.

Kamil Sieratowski