Transformacja energetyczna i energetyka obywatelska tematem konferencji w Zbąszyniu

16 marca br. #Enea Serwis Sp. z o.o. oraz Gmina Zbąszyń zorganizowały I Konferencję Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej, która miała miejsce w Hotelu NAVIGATOR.

W ramach konferencji w sposób symboliczny zamknięto etap przygotowawczy inicjatywy Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej, zawiązanej w roku 2018 przez samorządy gmin Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel i Zbąszyń, które wspierane przez społeczników prowadziły działania integracyjne, szkoleniowe i informacyjne na rzecz energetyki obywatelskiej, bazującej na odnawialnych źródłach energii i do których w ubiegłym roku dołączyła ENEA Serwis Sp. z o.o. Niespodzianką były wyróżnienia i nagrody wręczone przez Pana Lecha Żaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju ENEA S.A, które otrzymali Wójt Gminy Bledzew Pani Małgorzata Musiałowska, Burmistrz Międzyrzecza Pan Remigiusz Lorenz, Wójt Pszczewa Pan Józef Piotrowski, Burmistrz Trzciela Pan Jarosław Kaczmarek, Burmistrz Zbąszynia Pan Tomasz Kurasiński oraz Prezes naszego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta Pani Hanna Paradowska za co serdecznie dziękujemy.

Dalsze części dotyczyły przygotowań do nowej perspektywy UE, zakładającej wsparcie inicjatyw Klastrów Energii. Obok naszego stowarzyszenia, samorządowców regionów rzek Obry, Warty i Czarnej Wody, swoją obecnością spotkanie uświetnili:

1. Pan Grzegorz Piechowiak – Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

2. Pan Lech Żak – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju ENEA S.A.

3. Pan Dariusz Szymczak – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych ENEA S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu.

4. Pan prof. Jacek Dach – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

5. Pan dr inż. Paweł Dybowski – Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

6. Pan Sebastian Zimnol – Quantum Cybersecurity Group sp. z o.o.

7. Pan Marek Pochylski – MZO Leszno.

8. Pan Wojciech Maślany – Grupa PAGED.

9. Pan Andrzej Polniak – AQUA-Tech sp. z o. o.

10. Pan Mirosław Michalak – Dynamic Biogas sp. z o.o.

11. Pan Oliver Weimann – CEO i współzałożyciel firmy ImmoTech Polska sp. z o.o.

12. Pan dr Maximilian Hartmann – CFO – vGreens Holding GmbH.

13. Pani Aneta Ogrodniczek – J. Posmyk Mil-Sys sp. k.

Konferencję poprowadzili wspólnie Pan Arkadiusz Arusztowicz – Kierownik Biura Zarządzania Majątkiem OZE, ENEA S.A. oraz Pan Tomasz Kurasiński – Burmistrz Zbąszynia.

Dziękujemy za możliwość udziału w tak niezwykłym wydarzeniu.