Zgromadzenie Partnerów Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej – 28 września 2023

Za nami zgromadzenie Partnerów Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej, które miało miejsce w  Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. Po pasjonującym wykładzie Pana Andrzeja Kirmiela, Dyrektora goszczącego nas Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, traktującego o gospodarce, o wodzie i o aktywności obywatelskiej mieszkańców ziemi międzyrzeckiej, stanowiącej podstawy budowy klastra, zrealizowano program spotkania, gdzie omówiono i podjęto jednomyślne uchwały dla:

  1. aktualizacji nr 2 porozumienia z dnia 20 sierpnia 2018 r. 
  2. przyjęcia Koncepcji Rozwoju Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej (Wersja 1.2023).
  3. procedury, aplikowania w ramach konkursu instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne – inwestycja B2.2.2 wsparcie przedinwestycyjne.
  4. upoważnienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta do aplikowania w ramach konkursu instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne – inwestycja B2.2.2 wsparcie przedinwestycyjne – KPO.

Podczas zgromadzenia w oparciu o przyjętą koncepcję, ustalono również pierwsze wdrożenie na obiektach użyteczności publicznej w zarządzie gmin współtworzących Klaster, bazujące na innowacyjnym systemie Chronos.